درباره شرکت کلیدون بیشتر بدانید 

 ( هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید) آنتونی رابینز 

مدیریت سایت کلیدون بر اساس سوابق و تجربیاتی را که در امر املاک داری تجربه کرده است به قوت و ضعف های این شغل آگاهی کامل دارد و همان گونه که تمامی مشاورین املاک به این امر واقف هستند ، پر فروش ترین دفاتر املاک قوی ترین فایلینگ ها هستند و این خود باعث قدرت فروش و ازدیاد قرارداد ها می شود و برعکس نداشتن و یا کمبود فایل خود باعث ضعف فروش در دفاتر می شود پس این معذل ما را به این امر وا داشت که برای رفع این مشکل با تشکیل دادن تیمی قوی و با سابقه با هدف هوشمند کردن فایل ها و جمع آوری اطلاعات ملکی و ایجاد بستری هوشمند در جهت افزایش سرعت معاملات ملکی اعم از خرید ، فروش و رهن و اجاره بتوانیم سامانه ای را تشکیل دهیم که بانک اطلاعات کاملی از جدیدترین فایل ها از تمامی نقاط استان البرز که با جدیدترین متد روز دنیا جمع آوری می شود را در اختیار دفاتر املاک قرار بدهیم و بتوانیم سهم کوچکی در پیشبرد این حرفه را داشته باشیم.

( موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداکثر پیشرفت شما شوند ) جوزف مک کلندون