عضویت , خرید فایل

  • تلفن ثابت را به صورت دقیق و همراه با پیش شماره وارد نمائید.
  • در صورتی که ایمیل معتبر دارید لطفاً آن را وارد نمائید. اطلاع رسانی ها از طریق ایمیل ارسال خواهند شد. توجه : وارد کردن ایمیل اجباری نیست.
  • برای حساب خود یک نام کاربری خاص در نظر بگیرید و آن را وارد نمائید. سعی کنید نام کاربری تک و خاص انتخاب نمائید ، چرا که در صورت تکراری بودن نام کاربری ، نام کاربری جدید توسط ما ساخته شده و به شما اعلام میگردد.
  • برای حساب خود یک رمز عبور قوی و مناسب در نظر بگیرید و آن را وارد کنید.
  • توجه : به دلیل تازه تاسیس بودن وبسایت کلیدون ، قیمت های مناطق متغیر خواهند بود.
  • 0 ریال